Tomáš a Lýdia – hudobníci

Tomáš je môj synovec – taký klasik, týpek ako má byť a Lydka k nemu sadla, akoby to už bolo dávno vo hviezdach napísané. Veď im to spolu aj hra‘ – uvidíte…