|||2014-09-20 – Janko a Lucka – Dolný Kubín
2014-09-20 – Janko a Lucka – Dolný Kubín 2017-03-29T18:31:14+00:00

Janko a Lucka – Dolný Kubín

Keď Jankovi sa okrem krásnej Lucky aj železničky páčia, pri kol’ajničkách sme strávili dlhý čas. Nevedel sa s nimi rozlúčiť. No aby aj Lucka za svoje mala, boli sme pozemok na nový domček vymerat‘.