Janko a Lucka – Dolný Kubín

Keď Jankovi sa okrem krásnej Lucky aj železničky páčia, pri kol’ajničkách sme strávili dlhý čas. Nevedel sa s nimi rozlúčiť. No aby aj Lucka za svoje mala, boli sme pozemok na nový domček vymerat‘.