Evka a Ľubko 

Zapadajúce slniečko, vôňa sena a zelená zakvitnutá lúka, ruka v ruke s hornooravskou prírodou vyrobili čarovný svet.