Zuzka & Tony

Ich stretnutie sa skončilo príjemne a romanticky. Najskôr piknikom pri zapadajúcom slniečku a potom poďme na rybačku. Dobre že si stopla toho motorkára, Zuzka…