Zuzka a Janko – stretnutie

Stretli sa na lúčke a… oči nemôžu zo seba spustiť. Pani príroda im v neďalekom hájičku pripravila zvláštne prekvapenie. To je asi nejaké znamenie… sledujte..