Simonka a Ľubko

Temné čierne mraky sa zrazu rozplynuli a obloha zažiarila slnečným jasom. Ale nebolo to slnko. To sa len Simonka začala usmievat‘.