|||2012-06-23 – Simonka a Ľubko – Liptovská Štiavnica
2012-06-23 – Simonka a Ľubko – Liptovská Štiavnica 2017-03-29T12:20:40+00:00

Simonka a Ľubko

Temné čierne mraky sa zrazu rozplynuli a obloha zažiarila slnečným jasom. Ale nebolo to slnko. To sa len Simonka začala usmievat‘.