Zuzka a Peťo – airport 

Hlásenie na 112. Rýchlo. Ide o čas. Len pilot helikoptéry niekam odbehol. Peťo nezaváhal. Už sedí v stroji a štartuje. Len načo sú tieto budíky… Poraď Zuzka!